Pijlers van Gezondheid

AangenamerLeven Podcast over de pijlers van een gezond leven waarin Marc van Lokven in zal gaan op één heel specifieke pijler die bij maar zeer weinig mensen bekend is, maar welke essentieel en fundamenteel is voor een optimale gezondheid.

Ons Immuunsysteem

Marc van Lokven legt uit in deze AangenamerLeven Podcast hoe ons immuunsysteem ons bescherming biedt en in welke mate de huidige maatschappij waarin we leven daarop van invloed is.

 Hersencapaciteit

Wat is hersencapaciteit, waar is het van afhankelijk en hoe zou je het kunnen vergroten? Antwoord op deze vragen en nog veel meer interessante informatie in deze derde AangenamerLeven Podcast. Brein expert Marc van Lokven legt onder andere uit hoe je perceptie van tijd kunt veranderen en meer rust in je hoofd kunt krijgen door meer ruimte te creëren in je spreekwoordelijke emmer.

EMF

Je zult niet geloven met welke factor de hoeveelheid niet natuurlijke EMF van bronnen als WiFi, Bluetooth, mobiele telefonie (3G, 4G, 5G) is toegenomen de afgelopen decennia. Marc van Lokven vertelt je hier alles over, in deze nieuwe AangenamerLeven Podcast, in welke mate dat van invloed is op onze gezondheid en wat je daar zelf ook kunt doen om de negatieve effecten te beperken of voorkomen.

Laat je verrassen

De inhoud van deze AangenamerLeven podcast zal je verrassen, de titel willen we nog even niet verklappen. We gaan hierin nog een stapje verder en een laagje dieper aansluitend op de voorgaande podcasts. Mocht je die nog niet hebben gehoord dan raden we je aan die eerst te beluisteren, zodat je de gehele opbouw en context op de juiste wijze mee krijgt. Je zult nieuwe inzichten krijgen en tegelijkertijd veel zaken herkennen die je wellicht nog nooit eerder vanuit die invalshoek had bekeken. De samenhang van alles wordt hiermee weer een slag duidelijker.

Water

Wederom een AangenamerLeven podcast. Er lijkt zo weinig over te zeggen... het is toch maar "gewoon" water? Daar zit toch verder niks in? Maar zonder water is er geen leven en het is zo veel meer essentieel en een veel bijzonderder molecuul dan je zou vermoeden. Wist je bijvoorbeeld dat er naast H2O ook H3O2 bestaat in je lichaam en dat de hoeveelheid daarvan zelfs indicatie is hoe gezond je cellen zijn? En dat je van water een batterij kunt maken? Dat en nog veel meer in deze podcast over de essentie van elk levend organisme: aqua...